Close
Our store is at 0% of its capacity at the moment.
Your order should be processed within 30 day(s).

reserv G5 Zenith Wedge


  • Sale
  • Regular price £5.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.


För personer som har tappat eller skadat den lilla CNC-aluminiumkilbiten som passar in i hålet som borrats i den nedre mottagaren vid installation av en Zenith-sats.

Dess syfte är att fylla gapet mellan den nedre mottagaren och mottagarens lock så att hela enheten är tät när kroppsbulten dras åt, hjälper till att överföra stötstöten från den nedre till den övre mottagaren. Det minskar också slitaget på den nedre plastmottagaren från upprepad öppning och stängning av pistolen.