Close
Our store is at 0% of its capacity at the moment.
Your order should be processed within 30 day(s).

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Lees al deze algemene voorwaarden.

Aangezien we uw bestelling kunnen accepteren en een juridisch afdwingbare overeenkomst kunnen sluiten zonder verdere verwijzing naar u, moet u deze algemene voorwaarden lezen om er zeker van te zijn dat ze alles bevatten wat u wilt en niets waar u niet blij mee bent.

Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van de goederen door u (de klant of u). Wij zijn ROGUEWORX met e-mailadres info@rogueworx.com; (de Leverancier of ons of wij).

 2. Dit zijn de voorwaarden waarop wij alle goederen aan u verkopen. Door een van de Goederen te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Door een van de Diensten te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. U kunt de Goederen alleen via de Website kopen als u in aanmerking komt voor het aangaan van een contract en minimaal 18 jaar oud bent.

Interpretatie

 1. Consument: een persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

 2. Contract betekent de juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons voor de levering van de Goederen;

 3. Leveringslocatie betekent het pand van de Leverancier of een andere locatie waar de Goederen moeten worden geleverd, zoals uiteengezet in de Order;

 4. Duurzaam medium betekent papier of e-mail, of elk ander medium waarmee informatie persoonlijk aan de ontvanger kan worden gericht, waardoor de ontvanger de informatie kan opslaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die lang genoeg is voor de doeleinden van de informatie, en maakt de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk;

 5. Goederen betekent de goederen die op de Website worden geadverteerd en die wij u leveren met het aantal en de beschrijving zoals uiteengezet in de Bestelling;

 6. Bestelling betekent de bestelling van de Klant voor de Goederen bij de Leverancier, zoals ingediend volgens het stapsgewijze proces zoals uiteengezet op de Website;

 7. Privacybeleid betekent de voorwaarden waarin wordt uiteengezet hoe wij omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie die wij via de website van u ontvangen;

 8. Website betekent onze website www.rogueworx.com waarop de Goederen worden geadverteerd.

Goederen

 1. De beschrijving van de Goederen is zoals uiteengezet in de Website, catalogi, brochures of andere vormen van reclame. Elke beschrijving is uitsluitend bedoeld ter illustratie en er kunnen kleine afwijkingen voorkomen in de maat en kleur van de geleverde Goederen.

 2. In het geval van Goederen die volgens uw speciale vereisten zijn gemaakt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie of specificaties die u verstrekt juist zijn.

 3. Alle goederen die op de website verschijnen, zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

 4. We kunnen wijzigingen aanbrengen aan de Goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidsvereisten. Wij zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen.

Persoonlijke informatie

 1. We bewaren en gebruiken alle informatie strikt volgens het Privacybeleid.

 2. We kunnen contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemethoden en per vooraf betaalde post en u gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Verkoopbasis

 1. De beschrijving van de Goederen op onze website vormt geen contractueel aanbod om de Goederen te verkopen. Wanneer een Bestelling op de Website is geplaatst, kunnen wij deze om welke reden dan ook weigeren, hoewel wij zullen proberen u de reden daarvan onverwijld mede te delen.

 2. Het bestelproces wordt uiteengezet op de Website. Bij elke stap kunt u eventuele fouten controleren en wijzigen voordat u de bestelling verzendt. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct heeft gebruikt.

 3. Er komt alleen een contract tot stand voor de verkoop van bestelde goederen wanneer u een e-mail van ons ontvangt waarin de bestelling wordt bevestigd (orderbevestiging). U moet ervoor zorgen dat de Orderbevestiging volledig en accuraat is en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door u geplaatste Bestelling. Door een Bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat wij u een bevestiging van het Contract geven door middel van een e-mail met alle daarin opgenomen informatie (dwz de Orderbevestiging). U ontvangt de Orderbevestiging binnen een redelijke termijn na het sluiten van het Contract, maar in ieder geval niet later dan de levering van de Goederen die onder het Contract worden geleverd.

 4. Op maat gemaakte onderdelen kunnen niet worden geretourneerd of geannuleerd zodra de productie is gestart. Het is mogelijk dat wij één voor één herbevoorradingskosten accepteren.

 5. Er kan geen wijziging van het Contract worden aangebracht, ongeacht of het gaat om de beschrijving van de Goederen, Kosten of anderszins, nadat het is aangegaan, tenzij de wijziging schriftelijk door de Klant en de Leverancier is overeengekomen.

 6. Het is onze bedoeling dat deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing zijn op een Contract dat door u als Consument wordt aangegaan. Als dit niet het geval is, moet u ons dit laten weten, zodat wij u een ander contract kunnen bieden met voorwaarden die beter bij u passen en die in sommige opzichten beter voor u kunnen zijn, bijvoorbeeld door u rechten te geven als bedrijf.

Prijs en betaling

 1. De prijs van de Goederen en eventuele aanvullende leverings- of andere kosten zijn de prijs die op de Website staat vermeld op de datum van de Bestelling of een andere prijs die we schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. Prijzen en kosten zijn inclusief BTW tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van de Bestelling.

 3. U moet betalen door uw creditcard- of bankpasgegevens bij uw bestelling op te geven en we kunnen de betaling onmiddellijk of anderszins in ontvangst nemen voordat de goederen worden afgeleverd.

Levering

 1. Wij zullen de Goederen op de Afleverlocatie leveren op het tijdstip of binnen de overeengekomen periode of, bij gebreke van overeenstemming, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet meer dan 30 dagen na de dag waarop het Contract is aangegaan naar binnen. Vooraf bestelde onderdelen kunnen tot 90 dagen duren vanaf de bestelling en alle schattingen van de levering zijn slechts die schattingen. Wij proberen u via onze website en/of social media op de hoogte te houden. De links hiervoor staan ​​op onze website

 2. In ieder geval, ongeacht gebeurtenissen buiten onze controle, kunt u, als we de Goederen niet op tijd leveren, (naast eventuele andere rechtsmiddelen) het Contract beëindigen als:

  1. we hebben geweigerd de Goederen te leveren, of als tijdige levering essentieel is, rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat het Contract werd gesloten, of u vóór het sluiten van het Contract tegen ons zei dat tijdige levering essentieel was; of

  2. nadat wij niet op tijd hebben geleverd, heeft u een latere termijn opgegeven die passend is voor de omstandigheden en hebben wij niet binnen die termijn geleverd.

 3. Als u het Contract beëindigt, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) alle betalingen die in het kader van het Contract zijn gedaan, onmiddellijk terugbetalen.

 4. Als u het recht had om het Contract te beëindigen, maar u doet dit niet, dan wordt u er niet van weerhouden om de Bestelling voor Goederen te annuleren of geleverde Goederen af ​​te wijzen. Als u dit doet, zullen wij (in aanvulling op andere rechtsmiddelen) zonder uitstel alle betalingen die krachtens het Contract voor dergelijke geannuleerde of afgewezen Goederen zijn gedaan, terugbetalen. Als de Goederen zijn afgeleverd, dient u deze aan ons te retourneren of door ons te laten ophalen en vergoeden wij de kosten hiervan.

 5. Als goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid als de verdeling van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid wezenlijk zou aantasten), kunt u de bestelling voor sommige van die goederen niet annuleren of weigeren zonder ook het annuleren of weigeren van de Bestelling voor de rest van hen.

 6. We bezorgen op adressen buiten Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland, het eiland Man en de Kanaaleilanden. Als u zich buiten dat gebied bevindt, moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen, omdat wij deze niet betalen.

 7. U gaat ermee akkoord dat wij de Goederen in termijnen kunnen leveren als er sprake is van een tekort aan voorraad of om een ​​andere oprechte en eerlijke reden, met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.

 8. Als u of uw genomineerde er, buiten onze schuld, niet in slaagt de Goederen op de Leveringslocatie in ontvangst te nemen, kunnen wij de redelijke kosten voor opslag en herlevering ervan in rekening brengen.

 9. De Goederen vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of het ophalen door de Klant. U moet, indien redelijkerwijs mogelijk, de Goederen onderzoeken voordat u ze accepteert.

Risico en titel

 1. Het risico van schade aan of verlies van Goederen gaat op u over wanneer de Goederen bij u worden afgeleverd.

 2. U bent geen eigenaar van de Goederen totdat wij de volledige betaling hebben ontvangen. Indien de volledige betaling achterstallig is of er sprake is van een stap in de richting van uw faillissement, kunnen wij ervoor kiezen om, door middel van een kennisgeving, elke levering te annuleren en een einde te maken aan elk recht op gebruik van de Goederen die nog steeds uw eigendom zijn. In dat geval moet u ze retourneren of ons toestemming geven ze op te halen.

Intrekking en annulering

 1. U kunt de Bestelling intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen voordat het Contract wordt gesloten, als u eenvoudigweg van gedachten wilt veranderen, zonder ons daarvoor een reden op te geven, en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.

 2. U kunt het Contract annuleren, met uitzondering van Goederen die zijn gemaakt volgens uw speciale vereisten (het Retourrecht), door ons dit uiterlijk 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop het Contract is aangegaan op de hoogte te stellen, als u eenvoudigweg van gedachten wilt veranderen en zonder opgave van reden en zonder aansprakelijkheid, behalve in dat geval, dient u de Goederen op eigen kosten in onbeschadigde staat terug te sturen naar een van onze bedrijfsruimten. Dan moeten we u onverwijld de prijs terugbetalen voor de goederen die vooraf zijn betaald, maar we kunnen eventuele afzonderlijke bezorgkosten inhouden. Dit heeft geen invloed op uw rechten als de reden voor de annulering defecte goederen is. Dit retourrecht verschilt en staat los van de onderstaande annuleringsrechten.

 3. Dit is een overeenkomst op afstand (zoals hieronder gedefinieerd) met de hieronder uiteengezette annuleringsrechten (Annuleringsrechten). Deze annuleringsrechten zijn echter niet van toepassing op een contract voor de volgende goederen (zonder andere) in de volgende omstandigheden:

  1. goederen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

  2. goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

 4. Ook zijn de Annuleringsrechten voor een Contract niet langer beschikbaar in de volgende omstandigheden:

  1. in het geval van een verkoopovereenkomst, als de goederen na levering onlosmakelijk (naar hun aard) met andere artikelen vermengd raken.

Recht om te annuleren

 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, kunt u dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden opzeggen.

 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij, anders dan de door u aangegeven vervoerder, de laatste goederen fysiek in bezit krijgt. Bij een overeenkomst voor de levering van goederen op termijn (dwz abonnementen) bedraagt ​​het herroepingsrecht 14 dagen na de eerste levering.

 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit Contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring waarin u uw beslissing uiteenzet (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent daartoe niet verplicht. U moet in ieder geval duidelijk kunnen aantonen wanneer de herroeping heeft plaatsgevonden. U kunt er dan voor kiezen om gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping.

 4. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring van de beslissing van de Klant om het Contract te annuleren ook elektronisch invullen en indienen op onze website www.rogueworx.com. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping mededelen.

 5. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering binnen de annuleringsperiode

 1. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zullen wij u, als u dit Contract annuleert, alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de bezorgkosten (behalve de extra kosten die ontstaan ​​als u een ander soort bezorging kiest dan de goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden).

Aftrek voor geleverde goederen

 1. We kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde Goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u (dat wil zeggen dat u de Goederen verder behandelt dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen). Goederen: dit gaat bijvoorbeeld verder dan het soort behandeling dat redelijkerwijs in een winkel mag worden toegestaan). U bent namelijk aansprakelijk voor dat verlies en als die aftrek niet plaatsvindt, moet u ons het bedrag van dat verlies betalen.

Tijdstip van terugbetaling

 1. Als we niet hebben aangeboden de Goederen op te halen, zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan:

  1. 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde Goederen van u ontvangen, of

  2. (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de Goederen heeft teruggezonden.

 2. Als we hebben aangeboden de Goederen op te halen of als er geen Goederen zijn geleverd, zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit Contract te annuleren.

 3. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als dat u voor de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

Goederen retourneren

 1. Als u Goederen heeft ontvangen in verband met het Contract dat u heeft opgezegd, moet u de Goederen onverwijld terugsturen of aan ons overhandigen, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u met ons communiceert uw annulering van dit Contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U gaat ermee akkoord dat u de kosten voor het retourneren van de goederen zelf zult moeten dragen.

 2. Voor de toepassing van deze Annuleringsrechten hebben deze woorden de volgende betekenis:

  1. overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen een handelaar en een consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument, met uitsluitend gebruik van een of meer middelen voor communicatie op afstand tot en met het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten;

  2. verkoopovereenkomst betekent een overeenkomst waarbij een handelaar de eigendom van goederen overdraagt ​​of ermee instemt de eigendom ervan over te dragen aan een consument en de consument de prijs betaalt of ermee instemt de prijs te betalen, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel goederen als diensten tot doel heeft.

Conformiteit

 1. Wij hebben de wettelijke plicht om de Goederen te leveren in overeenstemming met het Contract, en zullen niet conform zijn als het niet aan de volgende verplichting voldoet.

 2. Bij levering zullen de Goederen:

  1. van bevredigende kwaliteit zijn;

  2. redelijk geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor u de Goederen koopt die u, voordat het Contract werd gesloten, aan ons bekend heeft gemaakt (tenzij u feitelijk niet vertrouwt, of het voor u onredelijk is om te vertrouwen op onze vaardigheid en oordeel) en geschikt zijn voor elk doel dat door ons wordt vooropgesteld of in het Contract wordt uiteengezet; en

  3. voldoen aan hun beschrijving.

 3. Het is geen gebrek aan conformiteit als het falen zijn oorsprong vindt in uw materialen.

Opvolgers en onze onderaannemers

 1. Elke partij kan het voordeel van dit Contract aan iemand anders overdragen en blijft jegens de ander aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract. De Leverancier is aansprakelijk voor de daden van eventuele onderaannemers die hij kiest om zijn taken te helpen uitvoeren.

Omstandigheden waarover geen van beide partijen controle heeft

 1. In het geval van een mislukking van een partij vanwege iets dat buiten haar redelijke controle ligt:

  1. De partij zal de andere partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen; en

  2. De verplichtingen van de partij worden opgeschort voor zover dit redelijk is, op voorwaarde dat die partij redelijk zal handelen, en de partij zal niet aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming die zij redelijkerwijs niet kon vermijden, maar dit heeft geen invloed op de bovengenoemde rechten van de Klant met betrekking tot op de levering en elk recht op annulering, hieronder.

Exclusief aansprakelijkheid

 1. De Leverancier sluit aansprakelijkheid niet uit voor: (i) frauduleus handelen of nalaten; of (ii) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of schending van de andere wettelijke verplichtingen van de Leverancier. Met inachtneming hiervan is de Leverancier niet aansprakelijk voor (i) verlies dat voor beide partijen redelijkerwijs niet te voorzien was op het moment dat het Contract werd gesloten, of (ii) verlies (bijvoorbeeld winstderving) voor het bedrijf, de handel, het ambacht van de Klant. of beroep waar een Consument niet onder zou lijden - omdat de Leverancier van mening is dat de Klant de Goederen niet geheel of hoofdzakelijk koopt voor zijn bedrijf, handel, ambacht of beroep.

Toepasselijk recht, jurisdictie en klachten

 1. Het Contract (inclusief eventuele niet-contractuele zaken) wordt beheerst door het recht van Engeland en Wales.

 2. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales of, als de Klant in Schotland of Noord-Ierland woont, aan de rechtbanken van respectievelijk Schotland of Noord-Ierland.

 3. We proberen elk geschil te vermijden, daarom behandelen we klachten op de volgende manier: Als er een geschil ontstaat, moeten klanten contact met ons opnemen om een ​​oplossing te vinden. Wij streven ernaar om binnen 5 dagen te reageren met een passende oplossing.

Modelformulier voor herroeping

Aan
ROGUEWORX
Ik/Wij[*] deel/delen hierbij mede dat ik/Wij [*] mijn/onze [*] verkoopovereenkomst voor de volgende goederen [*] [voor de levering van de volgende service [*], Besteld op [*]/ontvangen op [*]______________________(datum ontvangen)Naam consument(en):Adres consument(en):

 

Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum