Close
Our store is at 0% of its capacity at the moment.
Your order should be processed within 30 day(s).

備用 V5(金色)Genesis Hop 裝置

  • 銷售
  • 正常價格 £27.00
  • 將在 之後有貨
含稅。 運費 在結帳時計算。


備用 V5 KC-02 Genesis VSR 跳躍裝置,用於我們的 SSB 和 KC-VSR 噴嘴。

黃金版,最新設計。最順暢的送料和 CNC 雕刻。

不提供躍點密鑰。